Hva er Norboats autorisasjonsordning?

Norboat har som en av sine målsetninger å bidra til at varer og tjenester som blir tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet – i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter – skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert autorisasjonsordninger, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen fritidsbåtbransjen, og for det andre stimulere til at de som velger å la seg autorisere skal være foretrukne leverandører av varer og tjenester.

Ordningen setter spesielt fokus på at:

  • Autoriserte bedrifter skal disponere personell med relevant og nødvendig faglig kompetanse.
  • Autoriserte bedrifter skal disponere fasiliteter som er egnet for typen virksomhet.
  • Autoriserte bedrifter skal følge en definert og akseptabel standard.
  • Autoriserte bedrifter skal utvise god forretningsskikk.

Ordningen består av fem ulike autorisasjoner:

  • Autorisert Plastreparasjonsverksted
  • Autorisert Marinemotorverksted
  • Autorisert Båtmegler
  • Autorisert Gassinstallasjonsverksted
  • Autorisert Båttakserer

Vi tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte bedriftene skal bety økt trygghet for forbruker og økt sikkerhet til sjøs.